Waarom bestaan we? (PURPOSE)
Kunstmatige intelligentie heeft een ongekende impact op ons onderwijs en ons menszijn. Ondanks veel optimisme, voelt de toekomst vaak dubbel: AI biedt prachtige kansen, maar ook levensgrote uitdagingen.

In de lespraktijk van alle dag roept dit bijzonder veel vragen op: hoe ga ik om met een leerling die een werkstuk heeft geschreven dat volledig met chatGPT lijkt te zijn gemaakt? En hoe weet je dat eigenlijk zeker als docent? Wat doe ik met leerlingen die zich onvoldoende bewust zijn van welke informatie een chatbot hen geeft? Hoe moet ik omgaan met een student die met behulp van generatieve AI iets maakt wat ethische vragen oproept?

Op dit soort vragen hoopt AIklaslokaal een praktisch antwoord te kunnen geven.

Wat is onze visie? (WHY)
AIklaslokaal gelooft erin dat alle docenten het in zich hebben om kunstmatige intelligentie vol vertrouwen in te zetten in hun les, met alle oog voor menszijn, ethiek, creativiteit en veiligheid.

Wat is onze missie? (HOW)
Samen met docenten, leerlingen én experts onderzoeken, analyseren en interpreteren we de impact van AI op ons onderwijs nú en voor in de (nabije) toekomst.

Daarbij kijken we steeds, met een inclusieve en diverse bril, naar de thema’s menszijn, ethiek, creativiteit en veiligheid.

Wat bieden we aan? (WHAT)
AIklaslokaal maakt haar visie en missie waar door het aanbieden van praktische en inspirerende lespakketten, lesideeën, podcasts, nieuws en prikkelende artikelen en interviews. We organiseren bijeenkomsten, seminars en webinars waardevolle en verbindende gesprekken aan te gaan met elkaar over AI.